Digitaal  museum

Didam, Loil, Nieuwdijk

Ons Museum 


Al jaren verzamel ik ansichtkaarten, tekeningen, etsen, schilderijen van Didam, Loil en Nieuwdijk. De laatste jaren zijn daar allerlei voorwerpen bij gekomen waar de naam Didam, Loil of Nieuwdijk op staat. Een aantal van die voorwerpen  heb ik op Facebook gezet maar het leek mij aardig deze nu gebundeld op een website te zetten.  Ik nodig iedereen uit zijn of haar foto, ansichtkaart, tekening of voorwerp uit Didam. Loil of Nieuwdijk naar mij toe te sturen of te mailen zodat ik het eveneens op de website kan plaatsen. Indien u dat wilt, zet ik er de naam bij van de eigenaar. Deze website zal voortdurend worden gevuld, mijn advies is om regelmatig de website te controleren op nieuwe inhoud.
Als een van de oprichters van de Oudheidkundige vereniging Didam, (https://ovd-didam.nl/ )heb ik in het verleden mee geholpen om de geschiedenis van de gemeente Didam inhoud te geven. Met name mocht ik meewerken aan de archeologische opgraving op Kollenburg en heb vele archeologische veldverkenningen gedaan en is het boekwerk Venster op het Verleden verschenen.  Daarnaast zijn door mij artikelen geschreven over het Katholiek Buitengewoon Onderwijs, Het Albertusgesticht, de geschiedenis van de archeologie, het quarantaine- en kinderkamp in ons dorp. Een deel van deze verhalen plus nieuwe zal ik eveneens op de website vermelden.
Indien u meent dat de website digitaalmuseumdidam.nl ongewild het portretrecht heeft geschonden, neem dan contact op zodat de situatie kan worden rechtgezet. De foto kan indien gewenst van de website gehaald worde
n.

 
Henk Tomas

H.Tomas
H.TomasDigitaalmuseumdidam.nl streeft ernaar de wettelijke bepalingen in verband met het intellectuele eigendom van de beelden op deze website te respecteren. Door de grootte van de collectie is het niet in alle gevallen mogelijk gebleken de auteursrechthebbende op te sporen. Indien u meent dat u, als auteursrechthebbende van de werken, door het handelen van de eigenaar van de website in uw belangen wordt geschaad, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen.