Digitaal  museum

Didam, Loil, Nieuwdijk

Kaarten Didam.

Nol Tinneveld werkte bij het schrijven van zijn boek "Toponymie van Didam" samen met professor Blok, destijds werkzaam op het Meertens Instituut in Amsterdam. Bij het doorzoeken van dit archief kwam ik de volgende kaarten tegen, die bewerkt zijn door Nol Tinneveld, de belangrijkste beoefenaar van de geschiedenis van Didam. Ga naar de kaart, druk op rechter muisknop en kies voor vergroten en u kunt over de vergroting scrollen.

map30889 (1)
map30889 (1)

Bovenkant kaart van Didam met veldnamen

map30890 (2)
map30890 (2)

Onderkant kaart van Didam met veldnamen

map30893 (1)
map30893 (1)

Kaart Didam van omstreeks 1855 met ingekleurd bodemgebruik

map30895 (1)
map30895 (1)

Kaart Didam van omstreeks 1855 met ingekleurd veldnamen die beginnen of eindigen met: -akker-, -kamp-, horst-, -pas-, -maat-, -slag-, park-, -weide-.

map30897 (2)
map30897 (2)

Kaart van Didam met daarin opgetekend de deelgebieden

map30898 (2)
map30898 (2)

Kaart van Didam

map30892 (1)
map30892 (1)
map30891 (1)
map30891 (1)

Straatnamenkaart van Didam 1965


Kuyper kaartje van Didam uit 1866

IMG_2572[1]
IMG_2572[1]


Kaarten Provincie Gelderland 

Kuyper kaartje Provincie Gelderland
Kuyper kaartje Provincie Gelderland
Kaartje Provicie Gelderland 2
Kaartje Provicie Gelderland 2
Kaartje Provincie Gelderland 19de eeuw
Kaartje Provincie Gelderland 19de eeuw

Kaartje Gelderland 17de eeuw

Kaartje Gelderland 17de eeuw
Kaartje Gelderland 17de eeuw
Kaartje Oost Nederland
Kaartje Oost Nederland

Van Martin Som kreeg ik een site aangeleverd waarin je kaarten van een woonplaats of streek kunt zien van nu (2023) terug tot en met 1815.

Gelijk maar even losgelaten op Didam en kijk naar Didam door de jaren heen. Zie http:\\www.topotijdreis.nl om het zelf uit te proberen.

Kaart Didam 2022
Kaart Didam 2022
Kaart Didam 1950
Kaart Didam 1950
Kaart Didam 1900
Kaart Didam 1900
Kaart Didam 1850
Kaart Didam 1850
Kaart Didam 1825
Kaart Didam 1825


In de archeologische rapporten wordt vaak verwezen naar de website: https://hisgis.nl/projecten/gelderland/ 

HisGIS Gelderland is opgezet naar het model van HisGIS Fryslân. Het biedt de oudste kadastrale kaart van 1832 met bijbehorende eigenaars- en perceelgegevens in digitale vorm. Het beslaat de hele provincie Gelderland, voor in totaal 185 kadastrale gemeenten, met circa 480.000 percelen en 80.000 gebouwen, allemaal opgemeten in de periode 1811-1832. Het systeem is bedoeld als kapstok voor het ophangen en weergeven van digitale kennis over mensen, bezit, erfgoed, landschap en sociale en economische ontwikkelingen in het verleden. Deze data kunnen gelegd worden over andere kaarten, zoals hoogtebestanden, luchtfoto’s of oude topografische kaarten, en dat levert waardevolle gegevens op voor historici, ecologen, terreinbeheerders, landschapsspecialisten en vele anderen.

Een proef met Didam leverde het volgende op. Op de linker foto de kaart van Didam uit 1832, het rode puntje geeft de specifieke informatie over dat punt (zie rechter foto). Meer informatie is mogelijk van gebouwen, gebruik etc.

Kaart Didam met specifieke informatie
Kaart Didam met specifieke informatie
Kaart Didam Specifieke informatie bij kaart 1832
Kaart Didam Specifieke informatie bij kaart 1832